Marianne Raven

Marianne Raven

Psychotherapeut, GZ-psycholoog, EMDR-practitioner Europe, Orthopedagoog. Lidmaatschappen: LVVP, NVP, VEN, VPPE.

Sinds 2006 ben ik als psycholoog werkzaam in een vrijgevestigde praktijk. Daarvoor heb ik ervaring opgedaan in verschillende grote instellingen voor Jeugdhulp/jeugdzorg en de GGZ, zowel in klinieken als op poliklinieken. Ik vind het belangrijk om op een prettige en laagdrempelige locatie te werken waar kwaliteit hoog in het vaandel staat en het op maat bieden van zorg mogelijk is.

Cliënten kunnen bij mij terecht voor veel verschillende psychische problemen. Ook bied ik ouderbegeleiding. Naast behandeling bied ik diagnostisch, persoonlijkheids- en intelligentie-onderzoek. Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen.

Binnen behandeltrajecten werk ik integratief waarbij ik met name gebruik maak van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, ACT en oplossingsgerichte therapie.

BIG-PT 89063144316, BIG-GZ 69063144325, AGB-code 94006155, KvK 32160951

Marianne Raven is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.
Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Marianne Raven.
Jolien van der Zwaag

Jolien van der Zwaag

GZ-psycholoog. Lidmaatschappen: LVVP, NIP, VPPE.

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Raven Psychologie, eerst als kinder- en jeugdpsycholoog en sinds april 2022 als GZ-psycholoog. In de periode 2013-2020 was ik ook werkzaam bij een jeugdzorg instelling waar ik verantwoordelijk was voor de behandeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar. Daarvoor heb ik gewerkt als marketeer en manager bij verschillende commerciële bedrijven in de gezondheidszorg, voordat ik in 2008 besloot opnieuw te gaan studeren om psycholoog te worden.

Bij Raven Psychologie bied ik cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ik ondersteun ouders in de vorm van ouderbegeleiding. Ook kan ik naar de school van uw kind gaan voor een observatie of overleg. Naast behandeling doe ik ook diagnostiek en individueel testonderzoek zoals intelligentie onderzoek en neuro-psychologisch onderzoek.

Binnen de hulpverleningstrajecten werk ik integratief en transdiagnostisch waarbij ik samen met de cliënt (ouders/kind) de behandeling op maat maak. De Nederlandse GGZ-zorgstandaarden en evidence-based behandelprotocollen vormen daarbij de basis en functioneren als vertrekpunt. Ik geef ook ouder-kind therapie met elementen van Theraplay.

BIG-GZ 49930872525, AGB-code 94105044, KvK 62592041

Jolien van der Zwaag is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.
Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Jolien van der Zwaag.
Annet van Diermen

Annet van Diermen

GZ-psycholoog, EMDR-practitioner Europe, Orthopedagoog. Lidmaatschappen: LVVP, VPPE, VEN en ACBS BeNe.

Sinds 2017 werk ik met veel plezier als vrijgevestigd GZ-psycholoog bij Raven Psychologie. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar op verschillende kinder- en jeugdafdelingen van twee grote GGZ instellingen gewerkt en daar ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling. Het werken in een kleinschalige en laagdrempelige setting past goed bij mij, omdat ik hier de persoonlijke aandacht en kwaliteit kan bieden die ik belangrijk vind.

Ik maak gebruik van verschillende behandelvormen om daarmee zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt. De behandelvormen waar ik gebruik van maak zijn onder andere (cognitieve) gedragstherapie, EMDR, Acceptance Commitment Therapie (ACT) en schematherapie. Ook geef ik ouderbegeleiding en verricht ik diagnostisch en psychologisch onderzoek. Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen.

De verschillende leeftijden, achtergronden en hulpvragen van mijn cliënten maken voor mij het werk heel boeiend. Ik vind het waardevol om door middel van diagnostiek cliënten en ouders meer inzicht te geven in zichzelf of hun kind en hen door middel van behandeling verder op weg te helpen. Daarbij spreken de principes van ACT mij erg aan, omdat hierbij niet zozeer de klachten centraal staan, maar het vergroten van de flexibiliteit en veerkracht in het omgaan met problemen en uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

BIG-GZ 79061344125, AGB-code 94015519, KvK 68308647

Annet van Diermen is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.
Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Annet van Diermen.
Aernoud van der Knoop

Aernoud van der Knoop

Psychotherapeut, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut. Lidmaatschappen: LVVP, NVP, VEN.

Ik ben sinds oktober 2019 als ZZP-er werkzaam bij Raven Psychologie. Ik heb lang gewerkt in diverse grote GGZ-instellingen en vanuit mijn werk ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling bij cliënten met onder meer verslavingsproblematiek, traumagerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. In mijn werk maak ik gebruik van CGT en schemagerichte therapie. Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen.

Naast mijn werkzaamheden voor Raven Psychologie, werk ik in een vrijgevestigde praktijk in Harderwijk en ben ik als docent verbonden aan de RINO-groep en de Universiteit Utrecht.

BIG-PT 49909682516, BIG-GZ 29909682525, AGB-code 94015795, KvK 76160289

Aernoud van der Knoop is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.
Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Aernoud van der Knoop.
Annebet Visser

Annebet Visser

GZ-psycholoog i.o. (PIOG), Master-orthopedagoog SKJ, Orthopedagoog. Lidmaatschappen: NVO, VGCT.

Per 1 januari 2022 ben ik als GZ-psycholoog-in-opleiding werkzaam bij Raven Psychologie. Als orthopedagoog heb ik brede ervaring opgedaan door in diverse organisaties met verschillende doelgroepen te werken: in een ziekenhuis, binnen de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang. Sinds 2013 heb ik als zelfstandige binnen een 1e lijnspraktijk voor orthopedagogiek en psychologie gewerkt, waarbij ik kinderen van 0-12 jaar en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen behandelde.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door goed contact, openheid, transparantie, oprechte betrokkenheid, samenwerking en overleg met jou als mijn cliënt, en waar nodig of gewenst afstemming met naaste betrokkenen en professionals. Naast aandacht voor probleemgebieden ben ik juist ook geïnteresseerd in jouw sterke (karakter)eigenschappen en veerkracht. Mijn behandelingen hebben tot doel zelf weer verder te kunnen.

SKJ-register 120003700, AGB-code 94012812, KvK 56770413