Jeugdzorg GGZ

Raven Psychologie biedt vergoede zorg aan kinderen en jongeren uit de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Als u in een van deze gemeenten woont, kunt u uw kind bij ons aanmelden voor vergoede zorg.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. U hoeft zelf geen contact op te nemen met de gemeente. U heeft voor vergoede zorg wel altijd een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het wijkteam/sociaal team. Aan vergoede zorg zijn voor u geen kosten verbonden en wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd. De rekening van de zorg wordt na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw gemeente gestuurd. Deze zorgt voor de afhandeling en de betaling aan de psycholoog.

Volwassen GGZ

GGZ voor (jong)volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De verzekeraar vergoedt de zorg maar houdt wel rekening met het jaarlijks verplicht Eigen Risico. Volwassenzorg wordt bij ons altijd via Stichting 1np opgestart.

Particulier tarief

Niet alle psychologische zorg wordt door de gemeente of de zorgverzekeraar vergoed. Voor psychologische zorg die buiten de GGZ valt, wordt een particulier tarief in rekening gebracht. Het consulttarief voor 2020 bedraagt € 95,00 voor een individueel gesprek van 45 minuten.

Afspraak afzeggen/no show

Indien u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u uw afspraak minstens 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail af te zeggen. Als later afgemeld wordt of wanneer u zonder afmelding niet op de afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt het consulttarief van € 95,00 in rekening te brengen. Deze rekening voor een te late afmelding of no show wordt niet vergoed door uw gemeente en/of zorgverzekeraar.

Wij werken met de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Stichting 1nP

De psychologen van Raven Psychologie zijn aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ biedt. Volwassenzorg wordt altijd via 1nP opgestart.

Meer informatie over Stichting 1nP kunt u lezen op de website http://www.1np.nl.