Telefonisch aanmelden

Je kunt ons telefonisch benaderen met vragen, of jezelf of je kind bij de praktijk aan te melden. Als wij aan het werk zijn met cliënten, staat de voicemail aan. Spreek gerust in, wij bellen je dan zo snel mogelijk terug.

Intake

Tijdens de intakefase wordt besproken wat van de hulpverlening wordt verwacht. We bespreken wat de mogelijkheden zijn en bepalen hoe de hulpverlening er uit gaat zien. De intakefase bestaat meestal uit een aantal gesprekken.

Wij verzoeken je bij het eerste (intake)gesprek mee te nemen:

  • Identiteitsbewijs van de aangemelde cliënt
  • De verwijsbrief van de huisarts
  • Eventuele verslagen van eerdere diagnostiek en/of behandeling

Als uit de intake blijkt dat wij niet de hulp kunnen bieden die nodig is, wordt door ons terugverwezen naar de huisarts.

Psychologisch onderzoek

Soms is onderzoek nodig voordat een behandeling kan worden gestart. Diagnostisch onderzoek wordt altijd op maat samengesteld, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken, het invullen van vragenlijsten, (school)observaties, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren.

Behandeling

Na de intakefase, en eventueel onderzoek, wordt een behandelplan gemaakt. Voor iedere cliënt wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Soms zullen enkele gesprekken voldoende blijken te zijn. Indien nodig, is ook een langer durende behandeling mogelijk. Naast de individuele gesprekken kunnen er, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, ook oudergesprekken worden gepland.

Evaluatie en afsluiting

Tijdens de behandeling wordt met je geëvalueerd hoe de behandeling verloopt. Dit doen we in een gesprek maar er worden ook vragenlijsten (ROM) afgenomen. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten. Als de huisarts doorverwezen heeft, sturen wij een afsluitingsbericht naar de huisarts. Uiteraard alleen met jouw toestemming en/of de die van je kind.

Toestemming

Begeleiding van een kind of jongere in de leeftijd tot 16 jaar, kan alleen worden gestart met toestemming en medewerking van de gezaghebbende ouders (en/of voogd). Dit geldt ook bij gescheiden ouders, zelfs als je kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Je ontvangt na aanmelding een toestemmingsformulier dat door beide ouders ondertekend dient te worden en vóór het eerste intakegesprek in ons bezit is. Indien je met een uittreksel uit het gezagsregister of een uittreksel uit het bevolkingsregister kunt aantonen dat je als enige ouder het gezag hebt, is dit voldoende.

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) heeft voor cliënten een uitgebreide informatiefolder opgesteld. Je kunt hier de folder voor kinderen en jongeren en hier de folder voor volwassenen bekijken.