Intake

Tijdens de intakefase wordt met u en uw kind besproken wat u van de hulpverlening verwacht. We bespreken wat de mogelijkheden zijn en bepalen hoe de hulpverlening er uit gaat zien. De intakefase bestaat meestal uit 2 gesprekken.

Wij verzoeken u bij het eerste (intake)gesprek mee te nemen:

  • Identiteitsbewijs van zowel de ouders als het kind
  • De verwijsbrief van uw huisarts
  • Eventuele verslagen van eerdere diagnostiek en/of behandeling

Als uit de intake blijkt dat wij u niet de hulp kunnen bieden die u nodig hebt, zult u door ons worden terugverwezen naar uw huisarts.

Psychologisch onderzoek

Soms is onderzoek nodig voordat een behandeling kan worden gestart. Diagnostisch onderzoek wordt altijd op maat samengesteld maar kan bijvoorbeeld bestaand uit één of meerdere individuele gesprekken, het invullen van vragenlijsten, schoolobservatie, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren.

Behandeling

Na de intakefase, en eventueel onderzoek, wordt een behandelplan gemaakt. Voor iedere cliënt wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Soms zullen enkele gesprekken voldoende blijken te zijn. Indien nodig, is ook een langer durende behandeling mogelijk. Naast de individuele gesprekken kunnen er, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, ook oudergesprekken worden gepland.

Evaluatie en afsluiting

Tijdens de behandeling wordt met u en uw kind geëvalueerd hoe de behandeling verloopt. Dit zal aan u en uw kind worden gevraagd maar er worden ook vragenlijsten (ROM) afgenomen. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten. Als u door de huisarts naar ons verwezen bent, sturen wij een afsluitingsbericht naar de huisarts. Uiteraard alleen met uw toestemming.

Toestemming

Begeleiding van uw kind of jongere in de leeftijd tot 16 jaar, kan alleen worden gestart met toestemming en medewerking van beide ouders (en/of voogd). Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Indien u met een uittreksel uit het gezagsregister kunt aantonen dat u als enige ouder het gezag heeft, is dit voldoende.

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) heeft voor cliënten een uitgebreide informatiefolder opgesteld. U kunt de folder hier bekijken.