Voor wie

Alle kinderen en jongeren maken wel eens moeilijke dingen mee of zitten een poosje niet lekker in hun vel. Als dit echter wat langer duurt of als een kind hierdoor in dagelijks leven wordt belemmerd, is het goed om professionele hulp in te schakelen. Ook als een kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen en daardoor tegen moeilijkheden aanloopt, kan een psycholoog vaak iets voor een kind en de ouders betekenen. Hulp in een vroeg stadium kan in veel gevallen de problemen oplossen of beperken. Raven Psychologie behandelt kinderen, jongeren en volwassenen altijd zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

U en uw kind kunnen bij Raven Psychologie terecht voor diagnostiek en behandeling voor onder andere:

 • AD(H)D
 • Autismespectrumstoornissen
 • Angstklachten
 • Somberheid/depressieve klachten
 • Gedragsproblemen
 • Trauma
 • Sociale problemen
 • Agressie en boosheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Intelligentieonderzoek
Aanbod behandelingen

Raven Psychologie heeft een breed behandelaanbod waarbij we de behandeling altijd laten aansluiten bij wat het kind en/of de ouder nodig heeft. In ons behandelaanbod werken wij veel met:

 • Cognitieve gedragstherapie en gedragstherapie
 • Schematherapie
 • Acceptance Commitment Therapy
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR
 • Psychotherapie
 • E-Health en/of Blended care
 • Diagnostiek: zowel losstaand als in het kader van een breder onderzoeks- en behandelingstraject

Onze praktijk biedt geen behandeling in geval van (dreigende) crisissituaties.